Tečaj za ugradnju ekstenzija trepavica i parcijalnih trepavica

Tečaj za ugradnju ekstenzija trepavica i parcijalnih trepavica

Materijal i potrebna oprema uključeni su u cijenu edukacija

Trajanje tečaja: 2 dana, oko 3 sata

Edukacije se vrše individualno

Svaka osoba nakon završetka tečaja dobiva potvrdu o položenoj edukaciji

Potrebno je povesti sa sobom osobu koja će Vam biti model